Knihovna
Dílna

Vzdělávací aplikace Filmové obrazy příslušníků SNB nabízí učitelům možnost využít filmové ukázky týkající se činnosti Sboru národní bezpečnosti, které vznikly v období před a zvláště po 17. listopadu 1989 (včetně jednoho záznamu přímo z tohoto dne).

Aplikaci mohou použít dvojím způsobem: jednak jako knihovnu, ve které si ukázky vybírají plně dle svého rozmyslu, jednak jako dílnu, v rámci níž s žáky rozebírají ukázky s pomocí doporučených postupů v souladu s pojetím badatelské výuky. Pro oba způsoby lze taktéž využít pracovní list.