O projektu

Autoři:

Mgr. Jaroslav Pinkas PhD.
Mgr. Petr Sedlák PhD.
Mgr. Peter Sokol
Mgr. Martin Váňa (autor webu)

www.dejepis21.cz

ISBN 978-80-88292-68-5
Recenzenti: Petr A. Bílek, Prokop Tomek

 

SNB

S ohledem na své didaktické záměry rozepsané v část “Dílna” vybrali autoři filmové ukázky, které je vhodné analyzovat a interpretovat v pojetí badatelské výuky. Klíčem k výběru byla proto divácká (žákovská) srozumitelnost mediální konstrukci SNB, především v hraném filmu. Aplikace nenabízí ucelený vhled na komplikovaný vznik Sboru národní bezpečnosti (SNB) po roce 1945 a zejména po únoru 1948. Aplikace nemůže být ani vyčerpávajícím souborem ukázek o fungování Sboru, který se utvářel v závislosti na politickém vývoji v poválečném a komunistickém Československu. Např. do jisté míry podřízené postavení složky Veřejné bezpečnosti (VB, uniformovaná pořádková a dopravní služba, kriminálka) vůči Státní bezpečnosti (StB), jejímž úkolem bylo vyhledávání, odhalování, vyšetřování a prevence tzv. státně bezpečnostní trestní činnosti nebo takové, která byla do této kategorie z nějakých důvodů zařazena (devizové úniky, ochrana ekonomiky apod.). StB při své práci pomoc VB v řadě případů vyžadovala a aktivně využívala (vizte např. ukázku Úkoly VB). Přes tato omezení usiluje aplikace předložit v polistopadových filmech typické reprezentace násilí a nátlaku, ke kterému se StB uchylovala při politicky motivované perzekuci občanů. Zájemce o vznik, strukturu, obsazení a činnost SNB může využít odpovídající odbornou literaturu, např. sérii textů Ivy Kvapilové o organizačním vývoji SNB v jednotlivých dekádách její existence.